Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer: Professionaliteit en Kwaliteit

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer bemiddelt en begeleidt in professionele opvang bij een gastouder. Al onze gastouders bieden kleinschalige en flexibele opvang met individuele aandacht voor kinderen van 0 – tot en met 12 jaar. Maar er wordt veel meer van ze verwacht. Gastouder bij Alles Kids Zoetermeer word je namelijk niet zomaar. De gastouders moeten voldoen aan een flink eisenpakket en zijn verplicht jaarlijkse scholingen te volgen. Daarnaast worden er thema-avonden door ons georganiseerd die zij kunnen volgen.
Het merendeel van onze gastouders hebben het VVE-programma “Kiki” en/of het VVE leertraject “Piramide voor gastouders” afgerond en zijn daarmee gecertficeerd door CITO.

Wat is het Kiki-programma?

Gastouder_programma_Kiki

Kiki is een uniek ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met hulp van beer Kiki verzorgt de gastouder activiteiten die ontwikkelingsgebieden stimuleren, zoals de motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak, taal en rekenen. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s.

Wat is de Piramide-methode?
PiramideMethode_gastouders_Zoetermeer

De Piramide-methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is opgebouwd rondom thema’s over aansprekende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld mensen, lente, ziek zijn, kunst en verkeer. Piramide biedt activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van speelruimtes.

Door het toepassen van Kiki of Piramide heeft de gastouder een doelgericht aanbod met een duidelijke structuur, waardoor jouw kind spelenderwijs optimaal kan ontwikkelen.

Inspectie en beleid

Alles Kids Zoetermeer is trots op de inspectierapporten van de GGD. Hieruit blijkt dat wij volledig voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de wetgeving rondom kinderopvang. Dit betekent trouwens niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen. Wij blijven constant werken aan deskundigheidsbevordering van onze gastouders, kwaliteitsverhoging van opvang en een goede informatievoorziening naar zowel gastouders als ouders.

In onderstaande links vind je de laatste inspectierapporten van de GGD.
Inspectierapport GGD 2018
Inspectierapport GGD 2017

Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen in zijn eigen tempo afhankelijk van leeftijd, karakter, temperament en sociaal-culturele achtergrond.
Het welbevinden van het kind is daarbij van essentieel belang; wat straalt het kind uit in zijn of haar gedrag en voelt het zich wel veilig en op zijn of haar gemak!
Wij zoeken voor je kind een gastouder waarbij jij je als ouder prettig voelt, maar waarbij jouw kind in het bijzonder, zich in alle opzichten prettig en veilig voelt.
Door de kleinschaligheid van gastouderopvang is het voor de gastouder mogelijk in te gaan op de persoonlijke behoeften en daarmee het welbevinden van je kind.
Het evalueren van opvang van -het welbevinden van het kind en opvang volgens de pedagogische doelen- is een onderdeel van ons evaluatiegesprek met de gastouder.

Wil je meer weten over ons beleid?
Klik hier voor ons Pedagogisch Beleidsplan