Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer: Professionele kinderopvang

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer bemiddelt, begeleidt en ondersteunt in professionele opvang bij een gastouder. Al onze gastouders bieden kleinschalige en flexibele opvang met individuele aandacht voor kinderen van 0 – tot en met 4 jaar en sommige gastouders zelfs tot en met 12 jaar.  De gastouders moeten voldoen aan een flink eisenpakket en zijn verplicht jaarlijkse scholingen te volgen.
Het merendeel van onze gastouders hebben het VVE-programma “Kiki” en/of het VVE leertraject “Piramide voor gastouders” afgerond en zijn daarmee gecertificeerd door CITO.

Wat is het Kiki-programma?

Gastouder_programma_Kiki

Kiki is een uniek ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met hulp van beer Kiki verzorgt de gastouder activiteiten die ontwikkelingsgebieden stimuleren, zoals de motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak, taal en rekenen. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s.

Wat is de Piramide-methode?
PiramideMethode_gastouders_Zoetermeer

De Piramide-methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is opgebouwd rondom thema’s over aansprekende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld mensen, lente, ziek zijn, kunst en verkeer. Piramide biedt activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van speelruimtes.

Door het toepassen van Kiki of Piramide heeft de gastouder een doelgericht aanbod met een duidelijke structuur, waardoor jouw kind zich spelenderwijs en optimaal kan ontwikkelen.

Inspectie en kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang.
De GGD functioneert als toezichthouder en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse inspecties bij het gastouderbureau.
Alles Kids Zoetermeer is trots op haar inspectierapporten van de GGD. Hieruit blijkt dat wij steeds volledig voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de wetgeving rondom kinderopvang.

Nieuwsgierig naar ons laatste inspectierapport van de GGD?
Klik op onderstaande link
Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer 2023

Dit betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen. Wij blijven constant werken aan coaching en deskundigheidsbevordering van onze gastouders en kwaliteitsverhoging van opvang, door trainingen en thema-avonden.

Ons pedagogisch beleid

Onze gastouders werken volgens ons pedagogisch beleidsplan.
Volgens dit werkplan moet ieder kind zich kunnen ontwikkelen in zijn eigen tempo afhankelijk van leeftijd, karakter, temperament en sociaal-culturele achtergrond.
Het welbevinden van het kind is daarbij van essentieel belang. Wat straalt het kind uit in zijn of haar gedrag, voelt het zich wel veilig en is het op zijn of haar gemak!
Door de kleinschaligheid van gastouderopvang is het voor de gastouder mogelijk in te gaan op de persoonlijke behoeften en daarmee het welbevinden van je kind.
Het evalueren van dit welbevinden volgens de pedagogische doelen is een onderdeel van ons voortgangs-evaluatiegesprek met de gastouder.

Meer weten over ons beleid?
Klik hier voor ons Pedagogisch beleidsplan 2023