Hier vind je een handige lijst aan verschillende documenten van gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer.

Pedagogisch Beleidsplan

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2013
Handleiding voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2013

Reglement Oudercommissie
Huishoudelijk Reglement Oudercommissie
Klachtenprocedure
Klachten Registratieformulier
Klachtenregeling Oudercommissie

Gezondheidsmanagement Methode GGD/GOB
Veiligheidsmanagement Methode GGD/GOB

Ongevallen Registratieformulier

Protocol “Kinderen en buiten spelen”
Protocol “Kinderen en dieren”
Protocol “Overdracht Ziektekiemen”
Protocol “Wiegendood”
Folder “Veilig Slapen”

Toestemmingsverklaring “Veilig Slapen”
Toestemmingsverklaring “Gebruik Geneesmiddelen”
Toestemmingsverklaring “Handelswijze Ziek Kind”
Toestemmingsverklaring “Uitstapjes en Excursies”
Toestemmingsverklaring “Zwemmen”
Toestemmingsverklaring “Vervoersregeling”
Toestemmingsverklaring “Publicatie Foto’s

Formulier “Vastlegging Achterwacht”
Formulier Vastlegging gegevens gastkind en ouders

Privacyreglement

Voor de (startende) ZZP-gastouder:

Ben je ondernemer (ZZP-gastouder) of niet_
Hulp bij de start
Inschrijfformulier Kamer van Koophandel
Maak gebruik van bijeenkomsten/spreekuren van de Kamer van Koophandel
Urencriterium
Starten als ZZP-er vanuit een uitkering
Zelfstandigenaftrek
Startersaftrek
Inkomstenbelasting
Belastingen

Nuttige links:

www.gifwijzer.nl
www.brandwonden.nl